I. stopnja

Misterij duše

Ko se podamo na vznemirljivo pot odkrivanja nevidnih razsežnosti sebe, se nam začenjajo razgrinjati osupljivi ter neizmerno globoki in skrbno urejeni energijski svetovi, skriti za našo pojavno podobo. Ti odslikavajo višjo urejenost stvarstva, ob čemer spoznavamo, kot pravi okultni rek, kako se v nas, mikrokozmosu ali vesolju v malem, zrcali makrokozmos ali svet v celoti. 

Izbrano duhovno učenje in poznavanje zakonitosti poti duhovne preobrazbe predstavlja dragocen zemljevid na tej poti, a ključna in nepogrešljiva je izkušnja globoke meditacije, ki nas postopno vodi v srečanje z misterijem večno sijočega, stabilnega jedra našega bitja – svoje duše. Srečanje z dušo je kot srečanje z nekom, ki smo ga dolgo časa iskali, čakali in končno našli; je kot objem nepredstavljivega miru, izpolnjenosti, radosti in stabilnosti, ljubezni in modrosti.

Ko odprtih oči in src hodimo po čudoviti poti evolucije, se skozi lepote, izzive in preizkušnje duhovne rasti vedno bolj zavedamo povezanosti, živosti in volje do dobrega, ki iz ozadja navdihuje vse bivajoče. Postajamo čedalje bolj uglašeni z notranjim življenjem, s simfonijo stvarstva, v kateri se učimo na harmoničen način igrati s soljudmi in naravo svoj edinstveni napev.

Prebudi se malo.

Ni treba,

da za vedno,

samo za zdaj.

En korak na mehkem krilu Neba

bi bil dovolj.

– Hafis

več

Potovanje v globine notranjega sveta

1. letnik

Kako posebno, skrivnostno in globoko bitje smo – človek! Ezoterična obzorja nam osvetlijo našo kompleksno in urejeno notranjo zgradbo, ki postane dragocen zemljevid na našem navdihujočem potovanju k duši.

Na tej poti doživljamo osvobajajoče učinke globinske sprostitve, ki nas umirja, obnavlja naše energijsko polje ter nas uči mirne in vztrajne osredotočenosti. 

Poglobljena meditacija nas vpelje v misterij duše v srcu, kjer nas večno sijoče jedro našega bitja, ki tiho in vztrajno čaka na nas, objame s plaščem nepredstavljivega miru, izpolnjenosti in stabilnosti. V globinah srca se srečujemo z neusahljivim vrelcem ljubezni in modrosti … 

S prebujeno radovednostjo spoznavamo nevidne razsežnosti stvarstva ter izkustveno najbližji svet vitalnih energij.

Naša pot duhovnega učenja nas povabi tudi v duhovno razločevanje. Razlikovanje med raznolikimi čustvenimi dogajanji, ki nas lahko zasužnjijo v labirintu zastarelih vzorcev delovanja na eni strani ter etičnimi plemenitimi čustvi na drugi, ki nas kot svetilniki usmerjajo na naši duhovni poti k dobremu, resničnemu, neminljivemu, lepemu.

Izkušamo pretanjeno, izpolnjujoče opojno ter izjemno moč duhovne aspiracije, ki postane zanesljivi kompas na naši poti duhovne rasti in preobrazbe. V duhovnem srcu nam vedno kaže pravo smer, da ne zatavamo s Poti. Tudi takrat, ko v nas osvetli tiste vzgibe, od katerih bi morda raje odvrnili pogled, je njen šepet resnice vedno meden in hranljiv.

Spoznavamo tudi osupljive skrite duhovne potenciale razuma, ki postane naše nepogrešljivo orodje na poti k duši. Odkrivamo njegovo senzitivnost, moč duhovnega razločevanja in osvobajanja; sposobnost prodirati v globlji pomen in sporočila vsega pojavnega, v spoznanje bistvenega, resnice, skrite za videzom. 

Učimo se odpirati zdravilni moči lepote, ki se lesketa v nas in v svetu okoli nas, kar nas poveže z globoko harmonijo in obnovi naše notranje ravnovesje. Prežemati nas pričnejo tokovi vedrine, navdiha, hvaležnosti, radosti. 

Odkrivamo tudi presenetljivo moč volje v sebi – srčnosti, poguma, dobre volje. Morda nismo niti vedeli, da je v nas, toda ko jo odkrijemo, postane močan vir navdiha, energije in motivacije. Spodbuja nas, da hodimo naprej, skozi izzive in preizkušnje, ki jih življenje postavlja pred nas. Ta neizčrpna in brezmejna moč v nas nam omogoča, da se učimo, rastemo in se razvijamo na naši Poti.

V luči svoje duše se podamo v raziskovanje svojih odnosov in življenja, da bi jih bolje razumeli ter se v njih učili ljubečega razumevanja. Učimo se razbirati pomen svoje usode, ki je neločljivo povezana z našimi izbirami ter odločitvami, ki jih sprejemamo. Spoznavamo delovanje zakona karme, ki nas vztrajno, modro in ljubeče usmerja k tistemu cilju, po katerem zares hrepenimo, k uresničitvi našega temeljnega, plemenitega poslanstva – k duhovni samouresničitvi. 

Odstiramo življenje duše

2. letnik

V meditaciji vzletamo višje, z levitacijo uma segamo v mir onkraj zvokov, čustev in misli. Naše čudovito potovanje nas popelje preko meja kronskih čaker, v svet visoke notranje tišine, na srečanje z našo dušo in njenim svetom, kjer je naš pravi Dom.

Svoja čutila kultiviramo in prefinjujemo, da zaznavajo tisto, kar je onkraj čutil: da uzrejo nevidno, slišijo glas tišine, okušajo in vohajo, kar je presežno in resnično ter se dotikajo nedotakljivega … To je skrivnostna pot v presežnost, kjer se učimo jezika simbolov, ki nam odpirajo vrata v brezmejnost. Kot mistiki se učimo samopredaje večnemu v sebi, kot okultisti ozaveščenega osredotočenega dela s svojimi energijami.

Spoznavamo modrece, ki so razčarali urok velike iluzije – maje. Véliki duhovni popotniki, ki so pred nami prehodili Pot in nam pustili neizbrisljive stopinje za našo Pot.

Učimo se o stopnicah na Poti – o misterijih posvečenja, spirali, ki se kot zlata preja vzpenja z Zemlje v Nebo, ritmično, skladno, urejeno. Vsi ljudje se po njej povzpnemo, prej ali slej, kot že mnogi duhovni popotniki pred nami. Duhovna evolucija – to je naša skupna usoda, naše skupno potovanje.

Vsak med nami na tej Poti je kot prelep izjemen kristal, ki sije na svoj enkraten način. Vsak hodi po duhovni poti na svoj način, v svojem ritmu, v svoji edinstveni zgodbi. In obenem ima Pot skupne temelje, značilnosti, ki jih naše duše poznajo že od nekdaj in živijo usklajeno z njimi. Vabijo nas, da se tudi sami spoznamo z njimi in se poglobimo vanje. To so zakonitosti Poti in stvarstvazakon univerzalne enosti – ljubezni, ki nas uči nenasilja, sodelovanja, bratstva, odgovornosti in požrtvovalnosti; zakon ekonomije, ki omogoča razvoj inteligence, pravilnega ravnanja in nam odpira pot od zatemnjenosti k razsvetljenju; reinkarnacija – kaj je v našem življenju zapisano minevanju, pozabljenju in smrti – in kaj v tem prehajanju nikoli ne mine, temveč raste in se žlahtni; zakon ciklične manifestacije – življenje se venomer preraja, od najširšega stvarstva in osončij do atoma in njegovih delcev. Kot dih se preliva navzven in navznoter, skozi vse, kar je, v urejenih in osmišljenih ritmih. Na temelju že doseženega se tako odvija razvoj novega, še neznanega, še nedoseženega, presežnega. In v tej neskončni celoti, kje je naše, človeško, mesto? Česa se učimo »na kolesu rojstev in smrti« in kaj razvijamo? In kaj smo se v pulziranju stvarstva učili v veliki dobi Rib, dobi religij, mistikov, filozofov in razvoja znanosti? Česa se začenjamo učiti v prihajajoči dobi Vodnarja, dobi medsebojnega sodelovanja, služenja Dobremu ter razvoja znanosti duše in umetnosti življenja? Tako spoznavamo vpliv velikih in temeljnih zakonov vsega bivanja na svoje življenje ter se uglašujemo z njihovo besedo, da postaja naša Pot urnejša, korak lahkotnejši in naša hoja stabilnejša. 

Na tej čudoviti poti nikoli nismo sami. Naše večno notranje bitje, duša, je vedno z nami, v globini srca, v tišini uma. Poglobimo se v življenje duše in njenih pet draguljev – pet stebrov naše duše in njene duhovne družine so-duš:samodaritev – magnetično ritmično pulziranje in kreiranje – služenje širši celoti in Dobremu – duhovna indiferenca in samoobvladovanje – skupinska Pot učenja, meditacije, delovanja, rastiTakšna pot je naša, polna radosti, navdiha in čarobnosti.

Začutila je ljubezen

Kako

je vrtnica

odprla svoje srce

in podarila svetu vso svojo lepoto …?

Začutila je, kako celo

njeno bit

opogumlja luč,

brez katere vsi ostanemo

preveč

prestrašeni.

– Hafis

Skrivnosti makrokozmosa – razkrivanje notranjega življenja stvarstva

3. letnik

Na krilih naših duš vstopamo v globine stvarstva – Enega Življenja, ta čudoviti tok široke zavesti in sijoče inteligence. Kako posebno, skrivnostno in globoko veliko bitje je to! 

Spoznavamo ključe – simbole-števila, ki odpirajo vrata v njegovo razumevanje: eno, dvoje, troje, sedmernost. 

V luči naših duš spoznavamo, kako Eno Življenje iz svojih sijočih energijskih pramenov tke sedem velikih planetarnih središč – urejenih vrtincev energij – sedem kraljestev narave. Vidna, »zemeljska« – mineralno, rastlinsko, živalsko – in nevidna, »nebeška«. V vsakem kraljestvu narave se razodeva ena od velikih skrivnosti Enega Življenja. Kakšno mesto ima v tem prepletu makrokozmičnih energij tisti »osrednji«, »vmesni«, »četrti« – človeški rod, »povezovalec Nebes in Zemlje«?

Poglobimo se v srce in dušo vsega … 

In kdo je tisti, ki vse to prelivanje in pulziranje sproža in usmerja? Spoznamo velike makrokozmične cikle, reinkarnacijsko zgodbo planetarnega življenja. 

Odprtih src in umov se učimo poslušati véliko simfonijo stvarstva, v kateri se vsako kraljestvo uči igrati svojo melodijo ter skupaj medsebojne skladnosti, vzajemnosti, sodelovanja. S spoštovanjem in občudovanjem prislanjamo svoje srce na srce kraljestev narave, da bi začutili in izkusili njihovo žarenje in utrip, njegovo edinstvenost, vibracijo in aromo, namen in smisel. 

Poglobimo se v svoje poslanstvo – dharmo – na Zemlji in odkrivamo svojo individualno melodijo.

Skozi vsa kraljestva se Eno Življenje preliva, v njih raste in se razvija. Vse povezuje med seboj isti dih, ista univerzalna prana, v eno samo veliko bitje. In hkrati je vsako kraljestvo narave in bitje v njem neponovljivo, enkratno, s svojim poslanstvom. Eno in mnogotero, bogastvo življenja …

V vsakem kraljestvu narave spoznavamo njegov osrednji dragulj, ki ga podarja celoti in jo bogati. Od vsakega se lahko učimo neke posebne kvalitete in vrline ter z njo prežmemo svoje življenje. Kaj daruje mineralno kraljestvo planetarnemu življenju z gorami, kamni, kristali? Kaj je tisto, kar nas očara v lesketu draguljev in v mogočni tišini gora? Kaj rastlinsko kraljestvo, z bogastvom rastlin, dreves, cvetov? Kaj sporočajo rože s svojimi vonjavami? Kaj je tisto, kar razvija in daruje živalsko kraljestvo v veliki tok planetarne evolucije? Česa nas uči živalski rod? 

Srčno se odpremo sestrskim bitjem narave in povežemo z njimi, spoznavamo sorodnost in bližino z vsem bitjem in žitjem na planetu. 

Povežemo se z nebeškim kraljestvom duš in njegovim opojnim velikim lotosom. 

Vstopamo v sodihanje s stvarstvom, njegovimi zodiakalnimi energijami in cikli. Spoznavamo duhovni nauk vsakega zodiakalnega znamenja in vrline, ki nas jih uči.

Tako se zatapljamo z vsemi čutili, umom, s srcem in dušo v čudovito simfonijo notranjega življenja, v dinamičen preplet svetlobe in zvoka, ki je naš planet. To makrokozmično popotovanje nas navdihuje, bogati in pripelje do globljega razumevanja našega mesta v velikem, čudovitem univerzumu.

In vse nam postane bliže …

Potovanje v globine notranjega sveta

1. letnik

 • Kdo v resnici sem in kakšen vse sem – Ezoterijski pogled na človeka in svet 
 • V morju energij – Energijski vrtinci v subtilnem telesu 
 • Globinska sprostitev in meditacija
 • Pomen ritma, reda in rituala
 • Smrt, sanje in drugi fenomeni astralne ravni bivanja
 • Misterij ljubezni v srcu
 • Luč razsvetljenega razuma 
 • Joga, umiritev modifikacij uma
 • Zakon karme, veliki učitelj – Usoda in knjiga mojega življenja v luči duše
 • Pravi jaz za masko persone
 • Od instinkta k intuiciji
 • Zdravilna moč lepote 
 • Volja, dragulj ljubezni

Odstiramo življenje duše

2. letnik

 • Cvet duše se odpira
 • Od mistika k okultistu
 • Simboli – vrata v notranje svetove
 • Duša in jaz – dvoje in eno 
 • Levitacija uma – vzpon v svet transcendence
 • Odkrivanje vrat notranje tišine 
 • Sedem strun astralnega sveta: zaigraj najbolj pretanjeni spev
 • Kultivacija notranjih čutil: pot v globlje doživetje duše 
 • Zakon dejavne ustvarjalne inteligence ali zakon ekonomije
 • Zakon vsepovezanosti in vključenosti – enost duhovne ljubezni
 • Zakon cikličnosti in reinkarnacija: večni ples premen
 • Na vélikem prehodu: iz dobe Rib v dobo Vodnarja
 • Misterij posvečenja: prehod v sveto védenje 
 • Modreci, ki so razčarali urok maje 
 • Pet draguljev življenja duše

Skrivnosti makrokozmosa – razkrivanje notranjega življenja stvarstva

3. letnik

 • Globine stvarstva v luči duše: eno, dvoje, troje, sedmernost
 • Planetarna središča – dragulji Enega Življenja
 • Mineralno kraljestvo, red in moč
 • Rastlinsko kraljestvo, lepota in senzitivnost
 • Živalsko kraljestvo, dejavna inteligenca 
 • Človeško kraljestvo – skozi konflikt do harmonije
 • Plemenito poslanstvo človeštva – od namena do uresničitve 
 • Od integrirane osebnosti do učenca modrosti
 • Nebeško kraljestvo duš in mojstri modrosti
 • Sestrska bitja narave na planetu
 • Makrokozmični cikli: reinkarnacijska zgodba planetarnega življenja
 • Zodiakalni utrip – sodihanje s stvarstvom 
 • Moja melodija v simfoniji stvarstva 
 • Zakon enosti – izražanje duhovne ljubezni v svetu
To top